φωτογραφίες και βίντεο των παραστάσεων της σχολής χορού dancespace της Μαρίας Γαδετσάκη

Posts

τα βαθύτερα ποτάμια ρέουν σιωπηλά

τα βαθύτερα ποτάμια ρέουν σιωπηλά

Με βασική επιρροή την Ιαπωνική μυθολογία και τέχνη , ο ταξιδιώτης μεταφέρεται στο σήμερα. Μη γνωρίζοντας το τέλος – το χρόνο περπατά και γίνεται ένα με τους μύθους του τότε, σκέψεις του σήμερα.
human rights 2019, dancespace

human rights

promo φωτογραφίες και βίντεο της παράστασης "human rights" της σχολής χορού dancespace
Block172 Gadetsaki dancespace

Block 172 | Dancespace 2018 annual performance

Block 172. Where the darkness is light and the light is darkness. A subversive, dark and activist performance of contemporary dance in choreographies by Maria Gadetsaki.
8th rule dancespace

backstage of the 8th rule

the motion flow, the eerie mood, the dark shadows of choreography, the deep emotions of the actors, lead to a dark but a matching photographic effect in black and white.