τα βαθύτερα ποτάμια ρέουν σιωπηλά

ιαπωνική παροιμία